LISEN A04

LISNA OSE ZHUMBRICA

Lisna oseLizhumbrica, me anë të esencës ndihmojnë në mjekimin e rrugëve të acaruara të frymëmarrjes. dezinfektues dhe qetësues. Lisna në formë çaji ndihmon në qetësimin e kollës dhe në mjekimin e rrugëve të acaruara të frymëmarrjes.

200 L