Porosit Online

Tashmë “Organic Shop – Produkte të Natyrës” ju sjell produktet e dyqanit në shtëpinë tuaj. Mjafton të bëni një porosi nëpërmjet formës së porosisë apo të telefononi në numrin 0685386920. Shërbimi është i vlefshëm në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Kliko “Produktet Tona”

Zgjidhni një nga produktet

Vendosni sasinë që dëshironi dhe shtypni butonin “Add to cart”

Shtypni butonin “Proceed to Checkout”

Plotësoni fushat e nevojshme

Shtypni butonin “Place order” dhe porosia juaj është kryer.

Cilësi

Produktet e natyrës, që tregëtohen tek “Organic-shop” janë produkte të cilat ofrojnë garancinë e cilësisë, të origjinalitetit, të shijes dhe të vlerave të larta organoleptike. Ato janë lehtësisht të tretëshme në organizëm, nuk lënë mbetje dhe ndihmojnë në një shëndet të mirë e jetë të gjatë.

Freski

Produktet e natyrës, që tregëtohen tek “Organic-shop”, transportohen drejtpërdrejt nga fermat tek konsumatori nëpërmjet mjeteve të përshtatëshme dhe në paketime adekuate.

Besueshmëri

Produktet e natyrës, që tregëtohen tek “Organic-shop” ofrojnë besueshmëri, sepse krahas analaizave dhe çertifikimit nga organet kompetente, ato vijnë direkt nga prodhuesit pa kaluar nëpër zinxhire apo hallka të tepërta të marketimit.

Transparencë

Produktet e natyrës, që tregëtohen tek “Organic-shop” kanë origjinë të përcaktuar rigorozisht dhe klienti mund të marrë kontektet e prodhuesit në çdo kohë.

Ku ndodhet dyqani?