PLLAQI E BARDHE C04

Pllaqi e bardhe e Korces 500L/kg

500 L