FASULE E BARDHE C02

Fasule e bardhe e Thethit 400L/kg

400 L