VAL ULLIRI I MARINUAR E05

Vaj ulliri Subashi i marinuar 1500L/0.75L

1,000 L