RECEL BORONICE K18

Recel Boronice i Pukes 500L/350g

600 L