DJATHE I BARDHE LOPE H17

Djathe i bardhe lope Malesi Madhe 500L/kg

500 L